ข่าวประชาสัมพันธ์  
    ไม่มีข่าวใหม่
 
     
จดหมายข่าว  
    ไม่มีข่าวใหม่
 
     
ภาพข่าวกิจกรรม  
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากน้ำแร่ แหล่งบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน
นิทรรศการงานกาชาด งานสมโภชนพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานของดีเมืองลุง ประจำปี ๒๕๕๘
นิทรรศการงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณฯ
นิทรรศการงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติภาคใต้จังหวัดพัทลุง