ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ก.พ.60 ถึงวันที่ 7 เม.ย.60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จัดฐานการเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
 
     
เนื่องด้วยโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความประสงค์จะนำนักเรียนศึกษาการเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวนนักเรียน ๘๖ คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด พร้อมด้วยครูผู้คุมนักเรียนจำนวน ๗ คน โดยมีฐานการเรียนรู้ ๔ ฐาน ลูกประคบสมุนไพร การทำขนมจีนเส้นสด การร้อยลูกปัดมโนรา และหัตกรรมกระจูดและทะเลบัว โดยมี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยกล่าวตอนรับคณะครูนักเรียนพร้อมชมวิดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยม