ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ก.พ.60 ถึงวันที่ 17 เม.ย.60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฐานการเรียนรู้ โรงเรียนห้วยบอน
 
     
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนห้วยบอนได้จัดกิจกรรมพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แล้วนั้น ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนจำนวน ๔๒ และครูผู้ควบคุม 4 คน มาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ วิทยาลัย โดยมีฐานการเรียนรู้ ๖ ฐาน ๑ การทำขนมจีนเส้นสด ๒ อาหารพื้นบ้านทะเลน้อย ๓ สาคูพืชมหัศจรรย์ ๔ การทำผ้ามัดยอมโดยสีธรรมชาติ ๕ การทำแชมพูสมุนไพร ๖ การทำยาดมสมุนไพร