ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ก.พ.60 ถึงวันที่ 17 เม.ย.60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฐานการเรียนรู้ กิจกรรมวิชาการ เปิดบ้านรับน้อง พัทลุงพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๙
 
     
เมื่อวันที่ ๑๐ กุภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ได้กำหนดจัดกิจกรรมวิชาการ เปิดบ้านรับน้อง พัทลุงพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งทางโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมได้ให้เกียรติวิทยาลัยเข้าร่วมจัดกิจกรรมจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน และทางวิทยาลัยได้จัดฐานการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย