ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 พ.ค.60 ถึงวันที่ 3 พ.ค.62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27
 
     
วิทยาลัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "ประเทศไทย 4.0 วิจัยขับเคลื่อนสังคม" : Thailand 4.0 "Research to Mobilize Society"