ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 พ.ค.60 ถึงวันที่ 9 ก.ค.62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ค่ายอาสาทำนิทานเล่มเล็ก เรื่อง วิถีชีวิตคลองปากประ
 
     
กิจกรรม ค่ายอาสาทำนิทานเล่มเล็ก เรื่อง วิถีชีวิตคลองปากประ ณ โรงเรียนบ้านชายคลอง กลุ่มเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนบ้านชายคลอง นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เยาชนที่สนใจ ร่วมกับชุมชน จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2560 การทำนิทานพร้อมการแสดงละคร จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องทวดตาขุนดำแห่งคลองปากประ เรื่องตุ่ม ชะโด แรด เรื่องแสงแรกกับยกยักษ์ และเรื่อง แกงปลาปัญญากับส้มพูดได้