ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 ก.ค.60 ถึงวันที่ 30 ก.ย.60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 
     

บุคลากรวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน พร้อมด้วยพนักงานรักษาความสะอาด คนสวน และพนักงานรักษาความปลอดภัยร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณถนนสาธารณะหน้าวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน