ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 31 ม.ค.61 ถึงวันที่ 10 มี.ค.61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการการเยาวชนคนเก่งสืบส่านภูมิปํญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ ๖
 
     
โครงการการเยาวชนคนเก่งสืบส่านภูมิปํญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ ๖ ปิดเทอมใหญ่ ...ชวนน้องๆชาวค่ายมาเรียนรู้และปฏิบัติจริงด้วยความสุขสนุกจากการทำนาริมเลสาบ สู่ภูบรรทัดชุมชนบ้านข้ามสายน้ำมีชีวิตและเรียนวิชา วิถีการทำนาน้ำแรกแห่งภูบรรทัด กับโรงเรียนกลางนา (โรงเรียนเทศบาลตะโหมด)