ค้นหา :
google.co.th

 

 

 

 


     �ʧ�����Ӫ��Ե

ค้นหา 
 
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
 
ฝึกหัดสมาธิ โดยบริกรรมพุทโธ (หลวงปู่เทสก์ี)
 
วิธีเจริญจิตภาวนา
 
มหัศจรรย์แห่งจิต
 
การบริหารใจเพื่อสร้างจิตสำนึก
 
ชุมนุมเรื่องสั้น
 
ตัวกูของกู ฉบับย่อความ
 
การดูจิต
 
พุทธธรรม (ป.อ. ปยุตฺโต)
 
บทสวดมนต์
 
มนคลายโกรธ
 
มีชีวิตที่คิดไม่ถึง
 
สมาธิเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไปอย่างง่าย
 
บาปเกิดจากความจงใจ
 
ตระกูลที่ไม่ตายวัยหนุ่ม
 
คุณสมบัติของผู้นำ
 
คุณธรรมของหัวหน้า
 
กระต่ายผู้สละชีวิต
 
กระต่ายตื่นตูม
 
การขอ
 
รวมนิทานชาดก
 
ตัวกู ของกู
 
คติธรรมจากแสงธรรม โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อุฏฐายี)
 
เรียนพุทธศาสนา ใน ๑๕ นาที
 
สามเณรกุมารกัสสปะ
ค้นหา1 / 7      [1]234567

 สหกิจศึกษา พัฒนาคน พัฒนาชาติ
 
ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7432-2101 เบอร์ภายใน 7234
E-mail : coop@tsu.ac.th