รับสมัครงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เริ่มแสดง :: 13 ก.ย.59 ถึงวันที่ 31 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัด (ท้อปโกลฟกรุ้ป) รับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษาประจำปี 2560
 
     
บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัด (ท้อปโกลฟกรุ้ป) รับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษาประจำปี 2560

รายละเอียด