รับสมัครงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เริ่มแสดง :: 24 มี.ค.60 ถึงวันที่ 31 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โรงแรมอัลพีน่า ภูเก็ต นาลีน่า รีสอร์ท แอนด์สปา รับนักศึกษาฝึกงาน
 
     
โรงแรมอัลพีน่า ภูเก็ต นาลีน่า รีสอร์ท แอนด์สปา รับนักศึกษาฝึกงาน

รายละเอียด