ประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 ก.ค.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องแนวปฏิบัติการแต่งกายของนิสิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพทศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2560
 
     
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่องแนวปฏิบัติการแต่งกายของนิสิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพทศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2560

รายละเอียด