ประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ส.ค.60 ถึงวันที่ 30 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เชิญชวนนิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมจัดเก็บข้อมูลโครงการผู้มีรายได้น้อย
 
     
เชิญชวนนิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมจัดเก็บข้อมูลโครงการผู้มีรายได้น้อย

รายละเอียด