ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 ก.ย.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ SPSS สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
 
     
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ SPSS สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560
ณ ห้องปฎิบัติคอมพิวเตอร์ 213-214 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ