ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 ก.ย.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโตโยต้าถนนสีขาว “Campus challenge 2017”
 
     
สาขาวิชาการตลาดจัดโครงการโตโยต้าถนนสีขาว campus challenge 2017 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 17401