ประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 ก.ย.60 ถึงวันที่ 31 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน "พจนศิลป์ ปีที่ 2"
 
     
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน "พจนศิลป์ ปีที่ 2"

รายละเอียด