ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ก.ย.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
     
ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา