ประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 ก.ย.60 ถึงวันที่ 25 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ด่วน!!! ฝึกสหกิจศึกษา บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ภาคเรียนที่ 2-2560
 
     
นิสิตสาขาบริหารธุรกิจที่ประสงค์จะฝึกสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2-2560 กับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ให้ติดต่อ คุณอาร์ จิรัฐตกาล สำนักงานสหกิจศึกษา ภายในพุธวันที่ 20 กันยายน 2560