ประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 15 ก.ย.60 ถึงวันที่ 31 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญชวนส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการประกวดออกเเบบสื่อโปสเตอร์ในหัวข้อคนรุ่นใหม่ขับขี่ปลอดภัยร่วมใจสวมหมวกนิรภัย
 
     
ขอเชิญชวนส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการประกวดออกเเบบสื่อโปสเตอร์ในหัวข้อ
คนรุ่นใหม่ขับขี่ปลอดภัยร่วมใจสวมหมวกนิรภัย


รายละเอียด