ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 ก.ย.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับตัวแทนจาก Parahyangan Catholic University ประเทศอินโดนีเซีย
 
     
วันที่ 21 กันยายน 2560 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ต้อนรับตัวแทนจาก Parahyangan Catholic University ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 และห้อง 216