ประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 ต.ค.60 ถึงวันที่ 31 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ให้นิสิตชั้นปีที่ 2-4 ที่ประสงค์จะใช้โปรแกรม English Discoveries Online ลงชื่อ
 
     
ให้นิสิตชั้นปีที่ 2-4 ที่ประสงค์จะใช้โปรแกรม English Discoveries Online ลงชื่อเพื่อขอใช้งานโปรแกรมฯ
ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 (รับจำนวนจำกัดแค่ 130 คนเท่านั้น)


ลงชื่อ