ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 ต.ค.60 ถึงวันที่ 31 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา