ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 พ.ย.60 ถึงวันที่ 31 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ออกบูตประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ณ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎ์นิกร
 
     
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะฯ ออกบูตประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบ 4 ปี ณ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎ์นิกร