ให้นิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560 กรอกข้อมูลสถานที่ฝึกฯ
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน
ให้นิสิตไปรับหมายเรียก
ธนาคารแห่งประเทศไทยรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560
ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา
ให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนต้นปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน
นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ ที่มีความประสงค์จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /สหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ขอเชิญประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ"
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืนพจนศิลป์ ปีที่2
    ไม่มีข่าวใหม่

Hot News
 
 
วิดีโอ คลิป
ดูทั้งหมด  

ข่าวกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด   • จำนวนผู้เข้าชม
   ip ของคุณ คือ 54.198.108.19
   ผู้เข้าชมวันนี้ 19
   ผู้เข้าชมเดือนนี้ 876
   ผู้เข้าชมปีนี้ 22815
   ผู้เข้าชมทั้งหมด 83238