กลับหน้าหลัก

   ชื่อเหตุการณ์/กิจกรรม : โครงการประเพณีไทยกับโอกาสทางธุรกิจ
   วันที่ : 6 ก.ย.60 เวลา 13.00 - 17.00 น.
   รายละเอียด :
      ผศ.ดร.เจษฏา นกน้อย กำหนดจัดโครงการประเพณีไทยกับโอกาสทางธุรกิจ วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 13.00 -17.00 น ณ ห้อง232