กลับหน้าหลัก

   ชื่อเหตุการณ์/กิจกรรม : โครงการนิสิตจิตสาธารณะ
   วันที่ : 6 ก.ย.60 เวลา 00.00 - 00.00 น.
   รายละเอียด :
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ขนาบศักดิ์ กำหนดจัดโครงการนิสิตจิตสาธารณะ ณ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา