กลับหน้าหลัก

   ชื่อเหตุการณ์/กิจกรรม : โครงการสืบสานวัฒนธรรมอาหารปักษ์ใต้ไก่ทอดเทพา
   วันที่ : 6 ก.ย.60 เวลา 10.00 - 11.00 น.
   รายละเอียด :
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งเเท้กุล กำหนดจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมอาหารปักษ์ใต้ไก่ทอดเทพา เวลา 10.00-11.00 น ณ ห้อง 15403