ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ"
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืนพจนศิลป์ ปีที่2
ขอเชิญชวนส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการประกวดออกเเบบสื่อโปสเตอร์ในหัวข้อคนรุ่นใหม่ขับขี่ปลอดภัยร่วมใจสวมหมวกนิรภัย
ด่วน!!! ฝึกสหกิจศึกษา บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ภาคเรียนที่ 2-2560
ขอเชิญเข้าร่วมการเเข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี ขอเชิญเข้าร่วมการเเข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษาประจำปี25602560
ประกาศให้นิสิตสาขาบริหารธุรกิจที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 0705492 และ สหกิจศึกษา 0705491 ในภาคเรียนที่ 1-2560
ขอเชิญนิสิตประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ
ขอเชิญนิสิตร่วมประกวดวงดนตรีในรายการ BAO YOUNG BLOOD ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต season 4
กิจกรรมการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน "พจนศิลป์ ปีที่ 2"
โครงการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ "ชีวิตดีเพราะคำสอนพ่อ Father say Better way"
ให้นิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา กรอกข้อมูล
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม
นิสิตที่ยังไม่ได้เข้าไปประเมินการเรียนการสอนผ่าน Web Site ในภาคเรียนฤดูร้อน-2559
ประกาศค่าระดับขั้นแบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 3/2559
เชิญชวนนิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมจัดเก็บข้อมูลโครงการผู้มีรายได้น้อย
ขอเชิญร่วมงาน join summer program 2017 at syiah kuala university,indonesia
โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2560
เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา "BE YOUR OWN BOSS" ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้สำเร็จ
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องแนวปฏิบัติการแต่งกายของนิสิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพทศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2560
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ

หน้าที่ :