ข่าวกิจกรรม
ออกบูตประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ณ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎ์นิกร
นิสิตสาขาวิชาการตลาด ผ่านเข้ารอบ 3 ทีมสุดท้ายของภาคใต้ เข้าไปแข่งระดับประเทศในโครงการ AIS-BrandAge Award ปีที่ 11 Smart farm to table การตลาดสร้างฟาร์มสุข
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเบลเยี่ยม-สเปน-ฝรั่งเศส-ไทย
กิจกรรม workshop รอบ 10 ทีมสุดท้าย KFC community hero 2017
โครงการทำดี เพื่อพ่อ สร้างบ้านปลา เป็นสัญลักษณ์ตัวเลข 9 ไทย ในทะลสาบสงขลา-พัทลุง
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการปรับพื้นฐานนิสิตใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2560
ต้อนรับตัวแทนจาก Parahyangan Catholic University ประเทศอินโดนีเซีย
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
Major Open House
โครงการ TSU Open House เปิดบ้าน ม.ทักษิณ
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโตโยต้าถนนสีขาว “Campus challenge 2017”
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ SPSS สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
โครงการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับนักการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
โครงการการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
โครงการ Smart for all อัตลักษณ์นักการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เเละการเตรียมความพร้อมwork based learning
คณะกรรมการวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านวารสาร
สาขาวิชาการบัญชีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ SPSS สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนหาสถานที่ฝึกงาน

หน้าที่ :