รับสมัครงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สำนักงานสอบบัญชีสายไหมรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เอ็น.เค. แอ็คเคาท์ แอนด์ แทกซ์ แอซซิสแทนท์ รับนักศึกษาฝึกงาน
บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด รับสมัครงาน
บริษัท สกายเวิลด์ แอดเวนเจอร์ จำกัด รับสมัครงาน
บริษัท ซี. ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด รับสมัครงาน
บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด รับสมัครงาน
โรงแรมอัลพีน่า ภูเก็ต นาลีน่า รีสอร์ท แอนด์สปา รับนักศึกษาฝึกงาน
บริษัท พี แอนด์ ซี ปิโตรเลียม จำกัด รับนิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา
บริษัท ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีพีวิศวกรรมและบริการ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
บริษัท สำนักงาน พิชัย แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ จำกัด รับสมัครงาน
บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัด (ท้อปโกลฟกรุ้ป) รับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษาประจำปี 2560
บริษัทในเครือ เบญจพร กรุ๊ป รับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บริษัท เคพีเอ็ม คอนซัลท์ติ้ง จำกัด รับนิสิตสาขาวิชาการบัญชีเข้าฝึกงาน
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด รับนิสิตฝึกงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีพีวิศวกรรมและบริการ รับสมัครงาน
บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัด (ท้อปโกลฟกรุ้ป) รับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษาประจำปี 2559
บริษัท ทรัสตี้คาร์ จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน

หน้าที่ :