สำนักคอมฯ : สงขลา  l  พัทลุง l ENG
 
   
คู่มือ / ระเบียบ ข้อบังคับ / แบบฟอร์ม
      คู่มือ
 
   คู่มือการใช้ VPN

สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการ VPN (Virtual Private Network) สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ

จุดประสงค์
    1. สำหรับเชื่อมต่อ VPN จากผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยเท่านั้น เช่น ใช้จากเครื่องที่บ้านผ่านระบบ ADSL ของบริษัทผู้ให้
        บริการ TOT หรือ TT&T
    2. หากท่านเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆและใช้งานระบบเครือข่ายของหน่วยงานนั้น ท่านสามารถเชื่อมต่อระบบ VPN มายัง
        มหาวิทยาลัย เสมือนหนึ่งใช้งานอยู่ภายในมหาวิทยาลัย
    3. การเชื่อมต่อ VPN เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มีความจำเป็นต้องใช้งานที่ถูกกำหนดสิทธิ์ให้ใช้ภายในมหาวิทยาลัย
        เช่น การค้นหาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Science Direct)

ข้อกำหนดเครื่องผู้ใช้งาน
   1. ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือ Windows Vista
   2. การติดตั้งและใช้งานต้อง login เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password เหมือนระบบ e-Mail
   3. มีโปรแกรม Internet Explorer
    

Download โปรแกรม VPN ClientDownload โปรแกรมสำหรับ Window คู่มือการติดตั้ง
Window 7 คู่มือการติดตั้ง
Window Vista , XP , 8.x

(32 bit) คลิ๊ก                 (64 bit) คลิ๊ก

คู่มือการติดตั้ง
   
สำหรับระบบปฏิบัติบนอุปกรณ์มือถือ
- ระบบปฏิบัติการ iOS คู่มือการติดตั้ง
- ระบบปฏิบัติการ Android คู่มือการติดตั้ง