ข่าวการศึกษา
วันที่ประกาศ :: 30 ต.ค.51 หมดอายุข่าว 30 ก.ย.79
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำบรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เพื่อรวบรวมการสืบค้นองค์ความรู้งานวิจัยของประเทศ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลได้ที่ www.riclib.nrct.go.th/download511/homepage.htm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

ห้องสมุดงานวิจัย ส่วนหนึ่งของศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย  ในสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ไทย  เผยแพร่และอ้างอิงในห้องสมุดงานวิจัย  สืบค้นได้ภายในห้องสมุดงานวิจัยและผ่านอินเตอร์เน็ต  ห้องสมุดงานวิจัยได้จัดทำบรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์แบบ e-Book เผยแพร่เพื่อกระจายการเข้าถึงการมีองค์ความรู้งานวิจัยของประเทศ

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์

www.riclib.nrct.go.th/download511/homepage.htm


สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655