ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 4 ต.ค.53 หมดอายุข่าว 31 ต.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตัวอย่างหน้าปกและใบรับรองวิทยานิพนธ์ (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
����� นิสิตที่ต้องการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป สามารถดูตัวอย่างหน้าปกและใบรับรองวิทยานิพนธ์ได้จากเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
คลิ๊กดูตัวอย่างหน้าปกและใบรับรองวิทยานิพนธ์

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655