ข่าวการศึกษา
วันที่ประกาศ :: 24 เม.ย.54 หมดอายุข่าว 30 ก.ย.83
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำวารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ โดยกำหนดตีพิมพ์ปี่ละ 2 ฉบับ คือ เดือนตุลาคม - มีนาคม และ เมษายน - กันยายน ของทุกปี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

     คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำวารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ โดยกำหนดตีพิมพ์ปี่ละ 2 ฉบับ คือ เดือนตุลาคม - มีนาคม และ เมษายน - กันยายน ของทุกปี

ผู้ในสนใจ สามารถส่งผลงานทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารได้ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mis.nu.ac.th/bpm/journal.php


สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655