ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 24 พ.ค.54 หมดอายุข่าว 30 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
   ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คลิ๊กดูรายละเอียดประกาศ !!!

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655