ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 22 มิ.ย.54 หมดอายุข่าว 30 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินอุดหนุนการค้นคว้าอิสระ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
     คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 ออกประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินอุดหนุนการค้นคว้าอิสระ รายละเอียดดังประกาศที่แนบ
คลิ๊กดูรายละเอียดประกาศ!!!

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655