ข่าวการศึกษา
วันที่ประกาศ :: 31 ส.ค.54 หมดอายุข่าว 30 ก.ย.83
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำ "วารสารวิชาการ" ราย 6 เดือน เน้นบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำ "วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน" ราย 6 เดือน เน้นบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI  มีค่า Impact factor = 0.031

     ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความและคำแนะนำสำหรับผู้เขียนได้ที่ http://ird.rmuti.ac.th/newweb/


สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655