ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 20 ต.ค.54 หมดอายุข่าว 31 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตัวอย่างคู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

? นิสิตสามารถดูตัวอย่างคู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553?ได้ดังรายละเอียดเวบไซต์ด้านล่างนี้

http://www.tsu.ac.th/grad/report_/files/09082020201020.pdf

?


สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655