ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 22 พ.ค.55 หมดอายุข่าว 30 พ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Update ! หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาในนามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 (นิสิตสามารถขอรับเงินสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัยได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด)

 

คลิ๊กดูประกาศฯ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655