ข่าวการศึกษา
วันที่ประกาศ :: 1 ส.ค.55 หมดอายุข่าว 30 ก.ย.83
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (เมษายน - กันยายน 2555) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ เป็นต้น
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (เมษายน - กันยายน 2555) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ เป็นต้น

     โดยบทความที่ตีพิมพ์จะมีการตรวจความถูกต้องเหมาะสมจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://arc.dru.ac.th/e-journal/index.php


สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655