ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 24 ก.พ.57 หมดอายุข่าว 28 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายชื่อวารสารที่ไม่เป็นที่ยอมรับของ สกอ. กรณีนิสิตที่ต้องการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนส่งบทความเพื่อขอตีพิมพ์ !!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
     รายชื่อวารสารที่ไม่เป็นที่ยอมรับของ สกอ. กรณีนิสิตที่ต้องการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนส่งบทความเพื่อขอตีพิมพ์ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ..
รายชื่อวารสารที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสกอ. !!!

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655