ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 26 มิ.ย.57 หมดอายุข่าว 20 ก.ย.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตสามารถติดต่อสอบถามบัณฑิตวิทยาลัยได้ 2 หมายเลข โทรศัพท์ 074-317655 , 074-311885-7 ต่อ 7555 โทรสาร 074-317656
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
???

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655