ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 13 ต.ค.58 หมดอายุข่าว 31 ธ.ค.78
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาควรรู้ (ประกอบการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
บัณฑิตวิทยาลัย ได้รวบรวมและจัดทำเอกสาร "สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาควรรู้" ซึ่งมีประโยชน์ต่อนิสิตเป็นอย่างมาก รายละเอียดจากเอกสารนี้เบื้องต้น
ปกหน้า ปกหลัง เนื้อหา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655