ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 3 ต.ค.59 หมดอายุข่าว 31 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์แบบบางส่วนและแบบทั้งหมด จากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

       นิสิตที่สมัครขอรับเงินอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2) ตามรายชื่อในประกาศ บัดนี้ฝ่ายคลังและทรัพย์สินได้ดำเนินการโอนเงินให้กับนิสิตให้กับนิสิตเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 นิสิตสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินจากบัญชีธนาคารได้ โดยมีการหักค่าธรรมเนียมการโอนดังนี้

        1. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) (บัญชีในจังหวัดสงขลา) : ค่าธรรมเนียมการโอน 5 บาท

         2. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) (บัญชีต่างจังหวัด) : ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท

         3. ธนาคารอื่นๆ : ค่าธรรมเนียมการโอน 12 บาท

*** ให้นิสิตที่ได้รับเงินอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์แบบทั้งหมด ทำสัญญากับบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดย download แบบฟอร์มการทำสัญญา ได้จากไฟล์แนบนี้ ***

*** รบกวนขอความอนุเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์การรับเงินให้นิสิตทราบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ***

ประกาศผลการพิจารณาทุนฯ สัญญาผู้รับทุนแบบทั้งหมด

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655