ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 12 เม.ย.60 หมดอายุข่าว 31 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาเกี่ยวกับการดำเนินการสอบประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัติ และสอบภาษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปี การศึกษา 2559
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาเกี่ยวกับการดำเนินการสอบประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัติ และสอบภาษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปี การศึกษา 2559 - สมัครสอบ วันที่ 21 - 29 มิถุนายน 2560 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 - สอบหมวดวิชาพื้นฐาน วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 - สอบหมวดวิชาเอก วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560
ประกาศเปลี่ยนแปลงฯ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655