ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 1 มิ.ย.60 หมดอายุข่าว 31 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องบรรยายใหญ่ 744 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (มีบริการรถรับส่งนิสิตจากวิทยาเขตพัทลุง)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องบรรยายใหญ่ 744 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (มีบริการรถรับส่งนิสิตจากวิทยาเขตพัทลุง)
โครงการและรายละเอียด แบบตอบรับ ประชาสัมพันธ์โครงการ หนังสือแจ้งต้นสังกัดนิสิต

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655