ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 18 ส.ค.60 หมดอายุข่าว 28 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ TSU - AFBE : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ TSU - AFBE International Conference 2018 "Creativity and Innovation for Smart Societies and Sustainable Development" วันที่ 15 - 16 มกราคม 2561 ณ โรงแรม Phuket Graceland Resort & Spa, Phuket Thailand
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ TSU - AFBE : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ TSU - AFBE International Conference 2018 "Creativity and Innovation for Smart Societies and Sustainable Development" วันที่ 15 - 16 มกราคม 2561 ณ โรงแรม Phuket Graceland Resort & Spa, Phuket Thailand ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการประชุมทางวิชาการฯ และสมัครเข้าร่วมการประชุมได้ที่ http://www.tsu.ac.th/UserFiles/30052017-8_general_intercollege.pdf และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. 074 - 317696
http://www.tsu.ac.th/UserFiles/30052017-8_general_intercollege.pdf

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655