ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
วันที่ประกาศ :: 9 ต.ค.60 หมดอายุข่าว 31 ต.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันวิจัยแสงซินโคตรอน ร่วมกับสถาบันเทค โนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ซินโคตรอนอาเซียน ครั้งที่ 6 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
สถาบันวิจัยแสงซินโคตรอน ร่วมกับสถาบันเทค โนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ซินโคตรอนอาเซียน ครั้งที่ 6 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.slri.or.th/sciencecamp2017

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655