ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
วันที่ประกาศ :: 10 ต.ค.60 หมดอายุข่าว 31 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดประชุมวิชาาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "Food and Agriculture : Innovation and Sustainability" ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดประชุมวิชาาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "Food and Agriculture : Innovation and Sustainability" ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://web2.mfu.ac.th/other/icaai2018/

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655