ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
วันที่ประกาศ :: 10 ต.ค.60 หมดอายุข่าว 31 ต.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655